Mesaj Öğesi parke

Laminat parke profilleri nelerdir ?

Laminat parke montajında kullanılan yardımcı, tamamlayıcı ürünler vardır. Bu malzemeler laminat parke ürününün montajını tamamlayan, nihai zarafetini sağlayan elemanlardır.

Kapı önü sonlama profili, büyük alanları bölme profili, metal çıta, kod farkı profili gibi…

Laminat parke kapı önü sonlama profili ( Kapı eşiği profili)!

Laminat parke montajı yapılırken; Montaj sahasında tüm duvar dipleri, kapı kasa ve süpürgelik çevrelerinde 15-20 mm genleşme boşluğu bırakılması gereklidir.

Yine; Kapı geçişlerinde iki oda yâda bölme arasına 20 mm geçiş ve genleşme boşluğu bırakılmalıdır.
Bırakılan boşlukları zarif bir sonlama ile sonlandırabilmek için her renk laminat parkeye uyumlu kapı önü eşik çıtaları kullanılır.

Laminat parke büyük alanları bölme profilleri!

Laminat parke ürünü montaj sahası boyutları (en ve boy ölçüleri) çok önemlidir. Laminat parke genleşme boşlukları ve alan bölüm profilleri bu ölçülere göre hesaplanarak ayarlanır.

Laminat parke montajı yapılacak yerin ölçüleri( uzun veya kısa kenar ölçüsü) 10 metre tülden az ise bırakılan 15 -20 mm duvar dibi genleşme boşluğu yeterlidir.

Çok geniş ve büyük montaj alanlarında duvar diplerine bırakılan 15-20 mm genleşme boşluğu yeterli değildir.
Laminat parke ürünü yaklaşık her 10 metre tülde 15 -20 mm genleşeceği için montaj yapılacak alan “büyük alanları bölme profili” ile bölünmelidir.

Örneğin: Laminat parke montajı yapılacak alan ölçüleri; 5* 7 = 35 metrekare olsun. Montaj yapılacak alanın en uzun kenarı 7 metredir. Bu uzunluk ve ölçülerde laminat parke montajı yapılırken alanın ikiye bölünmesine gerek yoktur. Duvar diplerinde bırakılacak 15- 20 mm genleşme boşluğu yeterlidir.

Eğer ölçülerimiz; 6 *12 =72 metrekare olsaydı. Montaj yapılacak alanın uzun kenarı 12 metre olduğu için duvar diplerinde bırakılan genleşme boşlukları yeterli değildir. Büyük bir olasılıkla sıcak havalarda şişme problemi yaratır.
Büyük metrajlı alanlarda laminat parke montaj sahası orta yerinden 20 mm boşluk bırakılarak, iki ayrı bölümmüş gibi montajı tamamlanır. Bırakılan boşluğu zarif bir bitiş ile örtebilmek için “büyük alanları bölme profili” ile montaj sonlandırılır.

Laminat parke montaj sahası ölçüleri çok daha büyük de olabilir. Dikkat edilmesi gereken montaj alan ölçülerine göre bir veya birden çok büyük alanları bölme profili kullanılabilmesidir.(Kapı önü profili ile büyük alanları bölme profili aynı üründür.)

Kod Farkı Profili!

Laminat parke ürünü montajı yapılırken, montaj sahası bölümlerinden birisi diğerinden alçak veya yüksek olabilir. Montaj yapılacak alanların kod farkı problemini kod farkı profilleri ile kolaylıkla şık bir sonlandırma ile bitirebiliriz. Kod farkı profili iki ayrı yükseklikteki alanda şık geçiş sağlar. Kod farkı yükseklik ölçüsü 5 mm. geçmemelidir.

Laminat parke profillerinin her renk ve desene uyumlu birçok çeşidi vardır. Kendiliğinden yapışkanlı olabileceği gibi silikonla yapıştırılan modelleri vardır. Plastik ve metal ürün çeşitleri bulunmaktadır. Ayrıca zemine vidalanan iki parça kapaklı üstten vidalı profil modelleri çok sağlam ve dayanıklıdır.

Strafor laminat parke ürününü garanti dışı bırakıyor mu?

Strafor laminat parke ürününü garanti dışı bırakıyor mu?

Laminat parke kalitesi nasıl anlaşılır? Laminat parke ürünü 10-15 yıl garanti güvenceli değildir.
Üretici fabrikalarımızın vermiş oldukları garanti süresi, garanti koşulları bilinenin ve sanılanın aksinedir.

Laminat parke alırken sizlere garanti belgesi veriliyor mu? Veriliyorsa, verilen garanti belgesi hangi koşullar için geçerlidir?

Laminat parke ürünü için bilinen net bir garanti tanımlaması yapılmamıştır. Laminat parke ürününde en büyük garanti, laminat parkeyi satın almış olduğunuz satış mağazalarıdır. Satış mağazasının müşteri ilişkileri, satış sonrası geri hizmeti sizlerin alabileceği en büyük garanti belgesidir.

Laminat parke garantisi konusunda en çok tartışılan ve sorulan sorulardan bir tanesi “Strafor laminat parke ürününü garanti dışı bırakıyor mu?” sorusudur.

Strafor laminat parke ürünündeki, olabilecek tüm garantilerin yok sayılmasına neden olacaktır. Laminat parke fabrikaları, parke montaj talimatı yazılarında, laminat parke altında kullanılacak yardımcı malzemeler arasına, strafor ürününün adı konulmamıştır. Laminat parke fabrikaları strafor ürününü garanti kapsamı dışında tutmalarının asıl nedeni; Laminat parke üzerinde ki ağırlık nedeniyle strafor ürününde ezilmelerin ve basılmaların oluşabileceğinin düşünülmesidir.

Yukarıda da belirttiğim gibi laminat parke ürününün tanımlanmış garanti belgesi ve koşulları yoktur. Eğer laminat parke montajının yapılacağı yerin üzerinde, çok ağır malzemeler bulundurulacak ise, strafor ürününü tavsiye etmiyoruz. Evlerde, yoğun trafiğin yaşanmayacağı ve ağır malzemelerin konulmayacağı büro ve iş yerlerinde, laminat parke ürününde strafor kullanabilirsiniz. Bu tip yerlerde strafor ürünü, az yoğunluk ve ağırlıkta ezilme ve basılma yapmaz. Üzerinde ağır mal dolu rafların bulunduğu, süper marketlerde strafor ürünü sağlıklı sonuç vermeyebilir. Strafor ürününde en önemli etken, straforun birim metrekare alanda dayanabileceği, basınç ve ağırlık direnç kalitesidir. Strafor aslında ses ve ısı yalıtım malzemesidir.

Sonuç; Strafor laminat parkemizi garanti kapsamı dışına çıkarıyor. Isı ve ses yalıtımı için; kapron ve mantar şilte ürününü kullanabilirsiniz.