Mesaj Öğesi belgesi

Strafor laminat parke ürününü garanti dışı bırakıyor mu?

Strafor laminat parke ürününü garanti dışı bırakıyor mu?

Laminat parke kalitesi nasıl anlaşılır? Laminat parke ürünü 10-15 yıl garanti güvenceli değildir.
Üretici fabrikalarımızın vermiş oldukları garanti süresi, garanti koşulları bilinenin ve sanılanın aksinedir.

Laminat parke alırken sizlere garanti belgesi veriliyor mu? Veriliyorsa, verilen garanti belgesi hangi koşullar için geçerlidir?

Laminat parke ürünü için bilinen net bir garanti tanımlaması yapılmamıştır. Laminat parke ürününde en büyük garanti, laminat parkeyi satın almış olduğunuz satış mağazalarıdır. Satış mağazasının müşteri ilişkileri, satış sonrası geri hizmeti sizlerin alabileceği en büyük garanti belgesidir.

Laminat parke garantisi konusunda en çok tartışılan ve sorulan sorulardan bir tanesi “Strafor laminat parke ürününü garanti dışı bırakıyor mu?” sorusudur.

Strafor laminat parke ürünündeki, olabilecek tüm garantilerin yok sayılmasına neden olacaktır. Laminat parke fabrikaları, parke montaj talimatı yazılarında, laminat parke altında kullanılacak yardımcı malzemeler arasına, strafor ürününün adı konulmamıştır. Laminat parke fabrikaları strafor ürününü garanti kapsamı dışında tutmalarının asıl nedeni; Laminat parke üzerinde ki ağırlık nedeniyle strafor ürününde ezilmelerin ve basılmaların oluşabileceğinin düşünülmesidir.

Yukarıda da belirttiğim gibi laminat parke ürününün tanımlanmış garanti belgesi ve koşulları yoktur. Eğer laminat parke montajının yapılacağı yerin üzerinde, çok ağır malzemeler bulundurulacak ise, strafor ürününü tavsiye etmiyoruz. Evlerde, yoğun trafiğin yaşanmayacağı ve ağır malzemelerin konulmayacağı büro ve iş yerlerinde, laminat parke ürününde strafor kullanabilirsiniz. Bu tip yerlerde strafor ürünü, az yoğunluk ve ağırlıkta ezilme ve basılma yapmaz. Üzerinde ağır mal dolu rafların bulunduğu, süper marketlerde strafor ürünü sağlıklı sonuç vermeyebilir. Strafor ürününde en önemli etken, straforun birim metrekare alanda dayanabileceği, basınç ve ağırlık direnç kalitesidir. Strafor aslında ses ve ısı yalıtım malzemesidir.

Sonuç; Strafor laminat parkemizi garanti kapsamı dışına çıkarıyor. Isı ve ses yalıtımı için; kapron ve mantar şilte ürününü kullanabilirsiniz.

Laminat parke kanserojen ürün müdür? Nelere dikkat etmeliyiz?

21. Yüzyılda Dünya ticaret dengeleri tamamen değişmiştir. Üretilen malların pazarlama stratejileri rekabete dayalı bir noktaya gelmiştir.

Şüphesiz “rekabette fayda vardır” genel gerçeğinin tam aksi istikametinde; rekabet üretilen mal ve hizmetin kalitesinin düşmesine de neden olabilmektedir!

Laminat parke üreten x.. markaları (fabrikaları) global rekabet ortamında, laminat parke ürünlerini ucuza mal edebilmek için kaliteden ödün veriyorlar. Yâda ürün çeşitlilikleri arasına düşük kalitede ürünler ekliyorlar! Düşük kaliteli laminat parke ürünü insan sağlığını tehdit eden kimyasal maddeler içermektedir.

Peki laminat parke ürününde kanserojen madde nedir, neresinde ve nasıl kullanılır?
Ucuz, düşük kalitede laminat parke ürün yapı bileşeninde bulunan, insan sağlığını tehdit eden formaldehit kimyasal maddesidir.

Formaldehit içeren ürünler çok tehlikelidir. Ağaç yongalarının sıkıştırılarak yapıştırılmasında kullanılır.
Formaldehit kimyasal madde kullanım oranı ne kadar artarsa; laminat parke imalat maliyeti de o oranda düşmektedir.

Piyasadaki acımasız rekabet koşulları, bilinçsiz müşteriler büyük laminat parke firmalarının dahi formaldehit maddesini olması gerekenden fazla oranda kullanmaya itmektedir. Ucuz laminat parkeye olan talep, satın alanları farkında olmadan kanserle oturup, kanserle kalkmalarına neden olabiliyor. Kısacası; ucuz laminat parkeler kanserojen risk taşıyor.

Uluslar arası sağlık örgütlerinin tavsiye ettiği, sağlık standartlarına uygun laminat parke satın alırken hangi kıstaslara dikkat edeceğiz?

Avrupa Birliği Ülkeleri bu probleme yasal düzenlemeler getirmiştir.
Laminat parkenin sağlığa uygun olduğunu gösteren E1 belge sistemi geliştirilmiştir. Satın aldığınız laminat parke ambalajı üzerinde bu ibareleri arayınız.
E1 ibaresi formaldehitin standartlara uygun miktarda kullanıldığını gösterir. Yani kullanılan formaldehit miktarı sağlığımızı tehdit edebilecek sınırların çok altında kullanılmıştır.

Laminat parke satın alırken bileşenindeki ağaç oranına dikkat edilmelidir.
Bu oran %x.. ile %80 arasında çeşitlilik göstermektedir.
Ağaç bileşen orantısı laminat parkenizin sağlık standartlarına uygunluğunu işaret eden en önemli göstergedir.
Ağaç kullanım oranı ne kadar yüksek ise laminat parkemiz de o kadar sağlıklıdır.

En önemli sorun laminat parke kutuları üzerine E1 Belgesinin olmadan varmış gibi yazılabilir mi sorusudur?
Yazılması mümkündür yapabileceğiniz marka olabilmeyi başarmış laminat parke markasını seçmektir!

Dünya sağlık örgütü formaldehit kullanmayan firmaların laminat parkeleri üzerine bu ürün sağlıksız herhangi bir madde içermez anlamına gelen MAVİ MELEK AMBLEMİNİ kullandırmaktadır. ( Bu amblemi birkaç ithal marka kullanmaktadır.)
Yeryüzünde var olan bütün maddelerde kimyasal bileşen bulunmaktadır. İnsanların kendi elleri ile yaptıkları eşyaların bütününde de kimyasal bileşen mutlaka vardır.
Önemli olan üretimi yapılan üründe; sağlıksız olan kimyasal madde kullanmak değil, bu kimyasalı olması gerekenden fazla kullanmaktır.
E1 belgesi olan bütün laminat parkelerin sağlığa zararlı etkisi yoktur.

Sonuç teknoloji geliştikçe insanlar maddelerin kimyasal yapılarıyla oynadıkça, sağlığımızdan çok şeyler kaybedeceğiz.

Bizim bunu engellemeye gücümüz tabi ki yetmez. Yapmamız gereken mobilya mı alıyorsunuz, laminat parke mi alıyorsunuz, üretici firmaya E1 belgesini sorun.